โครงการสานสายใยสามวัยในครอบครัวตำบลยางโทน

โครงการสานสายใยสามวัยในครอบครัวตำบลยางโทน ประจำปีงบประมาณ 2562

30 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลยางโทน จัดโครงการสานสายใยสามวัยในครอบครัวตำบลยางโทน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน โดยมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวทั้ง 3 วัย คือ เด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ

  

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *