วิสัยทัศน์

คุณภาพชีวิตดี

เศรษฐกิจก้าวไกล

โปร่งใสการพัฒนา

รักษาสิ่งแวดล้อม

สภาเด็กฝึกอาชีพ 3464_๒๑๐๔๒๘_291

เลือกตั้ง อบต.

เราคนไทยพร้อมใจไปเลือกตั้ง

เลือกตั้ง อบต. วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น.

ท่านสามารถติดตามงานต่างๆของ อบต.ยางโทน
ตามหัวข้อหลักด้านล่าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม/โครงการ

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ยางโทนพัฒนา

Clip video น่าสนใจเกี่ยวกับวัคซีนโควิด

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

จากจน เครียด กินเหล้า มาพักตับ พักยก โดยปีนี้ สสส. และภาคีเครือข่าย เลือกใช้กลยุทธ์ภายใต้ชื่อว่า “สื่อรักให้พักเหล้า”

นิรุตติ์ ศิริจรรยา กับเหตุผลการฉีดวัคซีนโควิดที่มีมากกว่าป้องกันตัวเอง

คู่มือวัคซีนฉบับประชาชน

ที่คุณหมอแนะนำให้อ่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ของอบต.ยางโทนที่ต้องการแจ้งให้ประชาชนทราบ

กิจกรรม/โครงการ

กิจกรรม/โครงการต่างๆของอบต.ยางโทนที่จัดขึ้นเมื่อช่วงที่ผ่านมา โดยมีประชาชนมีส่วนร่วม

โครงการปฏิบัติธรรมสัญจรตำบลยางโทน ประจำปี 2564

ปัจจุบันผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและประสบปัญหาต่างๆ มากมาย เนื่องจากผู้สูงอายุต้องอาศัยอยู่บ้านโดยลำพัง เพราะลูกหลานต้องออกไปทำงานนอกบ้าน จึงทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพได้ง่าย อีกทั้งผู้สูงอายุยังละเลยในเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง จึงเป็นปัจจัยเสริมให้เกิดโรคต่างๆ ได้ ซึ่งเป็นสาเหตุให้ผู้สูงอายุเกิดโรคเครียด นอนไม่หลับ...

อ่านต่อ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ฝึกฝนเรียนรู้อาชีพชุมชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลยางโทน และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ฝึกฝนเรียนรู้อาชีพชุมชน” ให้แก่เด็กและเยาวชนในตำบลยางโทน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564...

อ่านต่อ

คลิปน่าสนใจ

สรุปจบในคลิปเดียว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563

สรุปจบในคลิปเดียว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 | จ่ายยังไง จ่ายให้ใคร Guru Talk ภาษีที่ดินใครที่ต้องเป็นผู้เสียภาษี ภาษีตัวนี้จัดเก็บโดยหน่วยงานไหน ทำไมต้องเก็บภาษีตัวนี้ และ เสียในอัตราภาษี วันนี้เราจะมาคุยกันถึงทุกประเด็นที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีผลเริ่มบังคับใช้ใน ปี 2563 นี้ครับ

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างต่างๆของอบต.ยางโทนที่ประกาศให้ประชาชนทราบ

บริการของเรา

พวกเราพนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนทุกคน ปรารถนาที่จะเห็นรอยยิ้มและความประทับใจจากทุกท่านที่เข้ามารับบริการจากพวกเรา

78641993_985230038506694_9170429985041678336_o

บริการรับชำระภาษีประเภทต่างๆ ค่าธรรมเนียมทุกประเภท

ให้บริการจัดเก็บภาษีที่อบต. จัดเก็บเอง ประกอบด้วย ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีป้ายเป็นประจำทุกปี รวมถึงค่าธรรมประเภทอื่นๆ

9-5-2562-8-oh2og7k9c9r54nvyjydj1lmm4eub5xdcqjiaahidj8

บริการตรวจสอบแบบก่อสร้างฯ ออกใบอนุญาตก่อสร้าง

ให้บริการตรวจสอบแบบก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ พร้อมออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตพื้นที่ เพื่อให้การก่อสร้างฯเป็นไปตามกฎหมายฯ

7947

บริการรับเรื่องร้องเรียน คำร้องทั่วไป ขอความช่วยเหลือ

ให้บริการในด้านการสงเคราะห์ การบรรเทาสาธารณภัย การแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ การช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง ในเขตพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน

ยินดีให้บริการ

ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจ บริการ

เจตน์จำนงค์สุจริตผู้บริหาร

ข้าพเจ้าจะทำหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต วิริยะอุตสาหะ บนพื้นฐานของความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยยึดถือระเบียบกฎหมาย นโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลยางโทน
นายวัฒนากร กลางชาติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน
159785

แบบประเมิน

ความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.ยางโทน

เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้สถานที่และบริการของอบต.ยางโทน สำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถสืบค้นหาขั้นตอนการติดต่อกับ อบต. การแจ้งข่าวการทุจริต การรับบริการต่างๆ ได้ที่จุดนี้ เราจะให้บริการท่านด้วยความเต็มใจ

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน 111 หมู่ 1 ต.ยางโทน อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170

โทรศัพท์,โทรสาร

0 3679 5301 (สำนักปลัด) 0 3679 5302 (กองสวัสดิการ) 0 3679 5333 (สายด่วน) แจ้งเหตุ 065 1902 111
โทรสาร 0 3679 5301

อีเมล

report@yangthon.go.th