องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน

ต่อต้าน
คอร์รัปชั่น

นายวัฒนากร กลางชาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนพร้อมพนักงาน เจ้าหน้าที่ ขอร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน รวมพลังเพื่อสร้างจุดเปลี่ยน สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน ณ บริเวณหน้าสำนักงานฯ
ผู้เยี่ยมชม: 148