ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่กองช่างออกซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณพื้นที่ ม.10 บ้านหนองมะกรูด