โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน จัดทำโครงการ”ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ” ในเขตบริเวณพื้นที่ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยปลา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *