ซ่อมท่อประปาหมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 วันที่ 2 สิงหาคม 2562 และวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่กองช่าง ออกทำการซ่อมท่อประปา บริเวณบ้านนายสมศักดิ์ สงทิม หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านนายบุญสืบ เทพชะวงศ์ หมู่ที่ 2 และบริเวณบ้านนายนันทวุฒิ โตขำ หมู่ที่ 5 เพื่อให้ประชาชนที่เกิดปัญหาจากระบบน้ำประปาบาดาลมีน้ำอุปโภคบริโภคในครัวเรือนต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *