ซ่อมท่อประปาหมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 วันที่ 2 สิงหาคม 2562 และวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่กองช่าง ออกทำการซ่อมท่อประปา บริเวณบ้านนายสมศักดิ์ สงทิม หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านนายบุญสืบ เทพชะวงศ์

Read more

ซ่อมแซมถนนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.ยางโทน ออกซ่อมแซมถนนในพื้นที่ บริเวณไร่นายอริญชย์  อ่ำบุตร ให้สามารถสัญจรได้ตามปกติ  

Read more