ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากที่ดินนายเฉลียว ธัญญะเจริญ ถึงที่ดินนายชะลอ โตจิตร หมู่ที่ 7 บ้านบ่อตาปัง ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างตามโครงการเจาะบ่อบาดาลขนาดท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร บริเวณบ้านนางบุญล้อม เฉลาภักดี หมู่ที่ 2 บ้านเตาถ่าน ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมารถบัสปรับอากาศสำหรับโครงการพัฒนาผู้เรียน(ทัศนศึกษาเด็กปฐมวัย)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ตลับหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Samsung และ ปลั๊กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างค่าจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุประปา จำนวน 6 รายการ เพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่ 2 บ้าเตาถ่าน ภายในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกที่ดินนางสาวณัฐยา บริบูรณ์บันเทิง ถึงที่ดินนายสำราญ ควรสมคบ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพและเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาแดง ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง