sawaddikan yangthon

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ “ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน ” ประจำปี พ.ศ. 2566

เนื่องในมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา และในโอกาสวันวิสาขบูชา ซึ่งถือว่าเป็นวันต้นไม้แห่งชาติที่เวียนมาอีกครั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน จึงดำเนินจัดกิจกรรม โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ “ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน ” ประจำปี พ.ศ. 2566 สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ วัดหนองมะกรูด โดยนายอำเภอหนองม่วง  นายสุรเดช สร้อยอุทา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว

มอบเตียงสำหรับผู้พิการ ตำบลยางโทน

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน นำโดย นางสกาวรัตน์ บริบูรณ์บันเทิง ได้มอบเตียงสำหรับผู้พิการ โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากพระอาจารย์สมศักดิ์ ฐานุตตโร รักษาการเจ้าอาวาสวัดโพธิ์เงิน ได้มอบเตียงให้กับ นายอนันต์ ปานสกุล และ นายประเชิญ อ่อนละไม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตแก่คนพิการ กองสวัสดิการสังคมขอกราบขอบพระคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เงิน ในการอนุเคราะห์เตียงผู้ป่วยในครั้งนี้

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพตำบลยางโทน ” หลักสูตรการสานตะกร้าหวายใส่แก้วเยติ “

กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพตำบลยางโทน ” หลักสูตรการสานตะกร้าหวายใส่แก้วเยติ ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2566

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ได้ดำเนินการจัดโครงการงานประเพณีสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน พร้อมคณะผู้บริหารกล่าวเปิดโครงการ

โครงการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พร้อม

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ณ โรงเรียนบ้านยางโทน เพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นกับวัยรุ่นไทยในอนาคต เพื่อเป้นการส่งเสริมสร้างค่านิยมใหม่กับวัยรุ่นไทยให้รู้จักรักและเห็นคุณค่าในตัวเอง เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ให้ลดน้อยลงหรือหมดสิ้นไปในอนาคต  

โครงการปฏิบัติธรรมสัญจรตำบลยางโทน

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน จัดปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์ ทุกๆ วัดในตำบลยางโทน ดังนี้ วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 ปฏิบัติธรรม ณ วัดยางโทนสามัคคี วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 ปฏิบัติธรรม ณ วัดหนองตะแบก วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 ปฏิบัติธรรม ณ วัดหนองตาแดง วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ปฏิบัติธรรม ณ วัดบ่อเสมา วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ปฏิบัติธรรม ณ วัดหนองมะกรูด วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ปฏิบัติธรรม ณ วัดหนองไก่ห้าว จึงขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรม โดยพร้อมเพรียงกัน  

โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้าให้แก่ประชาชน”หลักสูตรการทำกระเป๋าผ้าใส่โทรศัพท์มือถือ”

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้าให้แก่ประชาชน” ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน

กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ปี 2565

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ครบรอบ 90 พรรษา กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ  ณ ฝายเก็บน้ำหนองมะกรูด หมู่ที่ 10 และฝายเก็บน้ำบ่อตาปัง หมู่ที่ 7  ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565

มอบถุงยังชีพให้กับผู้มีรายได้ตกเกณฑ์ของตำบลยางโทน

วันที่ 12 กรกฎาคม  พระอธิการสมศักดิ์ ฐานุตตโร เจ้าอาวาสวัดโพธิ์  ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลยางโทน พร้อมนายอำเภอหนองม่วง /ปลัด อาวุโส  /นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน /ประธานสภาตำบลยางโทน /นักพัฒนาชุมชน /นายกกิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง / เดินทางไปมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่มีรายได้ตกเกณฑ์ของตำบลยางโทน

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนาการทำอาหารให้แก่ประชาชน “หลักสูตรการทำน้ำพริกและขนมไทย”

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนาการทำอาหารให้แก่ประชาชน “หลักสูตรการทำน้ำพริกและขนมไทย”  ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2565