แนวทางการปฎิบัติ ตามมาตรการผ่อนคลาย

ในช่วงนี้รัฐบาลกำหนดขยายเวลาการควบคุมการดำเนินการป้องกันไวรัสโควิด-19 พร้อมด้วยมาตรการผ่อนคลายหลายอย่าง มีรายละเอียดอะไรบ้าง สามารถตรวจสอบได้ดังนี้

Read more

ป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วยการล้าง เลี่ยง ลด

วันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน มีขั้นตอนและการปฏิบัติให้ห่างไกลจากการติดไวรัสโควิด-19 ตามรายละเอียดดังนี้ครับ

Read more

เทคนิคการล้างมือให้ห่างไกลจากไวรัสโควิด-19

วันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน มีเทคนิคการล้างมือให้ห่างไกลจากไวรัสโควิด-19 มาแนะนำให้ทราบถึงขั้นตอนและการปฏิบัติให้ห่างไกลจากการติดไวรัสโควิด-19

Read more

โครงการ “แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ ปี 2562”

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำโครงการ “แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ ปี 2562” โดยแบบบ้านทุกแบบมีวิศวกรและสถาปนิกของกรมโยธาธิการและผังเมืองลงนามเรียบร้อยแล้ว และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้สามารถนำแบบบ้านของกรมโยธาธิการและผังเมืองดังกล่าวไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ โดยไม่ต้องแนบรายการคำนวณ และไม่ต้องมีวิศวกรและสถาปนิกลงนามรับรองอีก ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบบ้านดังกล่าวได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง http://subsites.dpt.go.th/construction/?fbclid=IwAR1kleaAm-qwHkuABd50s22zlstSannPlY5wl_YHJzf24nql-c5gPkQL-qM

Read more

ไอโอดีนเพื่อนรัก เรารักไอโอดีน

คนไทยยังขาดความเข้าใจและไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการบริโภคอาหารที่มีไอโอดีนเท่าที่ควร บางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า..ไอโอดีนคืออะไร ทำไมต้องกิน แล้วที่สำคัญไอ้เจ้าสารไอโอดีนมันมีอยู่ที่ไหนบ้าง…..วันนี้เรามาทำความรู้จักกับโรคขาดสารไอโอดีน “ไอโอดีนเพื่อนรัก เรารักไอโอดีน”

Read more

คัดแยกขยะก่อนทิ้ง

ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ขอเชิญชวนประชาชนหันมาคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อความสะดวกต่อการนำไปกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ และยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย โดยในแต่ละวันมีขยะเกิดขึ้นจากกิจวัตรประจำวันของทุกคน มากน้อยต่างกันไป จากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันมีประมาณ 0.5-1 กิโลกรัมต่อคน ถ้าคิดเป็นระดับชุมชนและหมู่บ้านแล้ว จะมีปริมาณขยะในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบันพบว่าเริ่มมีปัญหาเรื่องสถานที่ทิ้งขยะมากขึ้นแล้ว เนื่องจากหน่วยงานที่นำขยะไปทิ้งปฏิบัติไม่ถูกหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง รวมทั้งเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยังทำให้เกิดการประท้วงของประชาชนในพื้นที่มากขึ้นอีกด้วย การคัดแยกขยะ จึงถือเป็นอีกวิธีการที่สำคัญในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดมลพิษต่อโลกน้อยลง

Read more

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน จัดทำโครงการ”ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ” ในเขตบริเวณพื้นที่ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยปลา

Read more

ซ่อมท่อประปาหมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 วันที่ 2 สิงหาคม 2562 และวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่กองช่าง ออกทำการซ่อมท่อประปา บริเวณบ้านนายสมศักดิ์ สงทิม หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านนายบุญสืบ เทพชะวงศ์

Read more

เชิญชวนร่วมปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ขอเชิญชวนประชาชนร่วมปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น และลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดลพบุรี แจ้งว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น และนำไปลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ ในเว็บไซต์กรมป่าไม้ http://plant.forest.go.th

Read more