ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามมติคณะรัฐมนตรี 8มกราคม 25625.มาตราการกฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *