วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ร่วมกับ ประชาชนตำบลยางโทน จัดกิจกรรม วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส. ณ วัดยางโทนสามัคคี และ วัดบ่อเสมา มีพนักงาน อบต.ยางโทน นักเรียนโรงเรียนบ้านยางโทน และประชาชนตำบลยางโทนเข้าร่วมโครงการ

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *