โครงการออกกำลังกายลดเสี่ยงโรคเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2563

โครงการออกกำลังกายลดเสี่ยงโรคเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลยางโทน จัดโครงการออกกำลังกายลดเสี่ยงโรคเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2563  โดยจัดกิจกรรม 3 ครั้ง ในวันที่ 10 กรกฎาคม, 10 สิงหาคม และ 10 กันยายน 2564 ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *