โครงการอบรมป้องกันโรคติดต่อของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ได้จัดทำโครงการอบรมป้องกันโรคติดต่อของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในวันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 นำโดยปลัดวัฒนากร   กลางชาติ เพื่อให้ความรู้แก้ผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอง๕ืการบริหารส่วนตำบลยางโทน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *