โครงการหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ร่วมกับโรงเรียนบ้านยางโทน และวัดยางโทนสามัคคี จัดโครงการหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2562 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาให้ดำรงสืบไป โดยมีผู้ร่วมโครงการประกอบด้วย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านยางโทน ครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบบลยางโทน ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน และประชาชนตำบลยางโทน ณ วัดยางโทนสามัคคี

 

2 thoughts on “โครงการหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2562”

  1. นฤมล

    อยากให้อบต.จัดทำโครงการสืบสานงานบุญแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ เป็นกำลังใจนะคะ

  2. อบต.ยังคงมีกิจกรรม-โครงการที่เกี่ยวกับงานประเพณีเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม-โครงการอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลยางโทนในเร็ววันนี้ ขอได้โปรดติดตาม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *