โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ “แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (ไข่เค็ม-หมูหวาน)” ประจำปี 2562

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ “แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (ไข่เค็ม-หมูหวาน)” ประจำปี 2562

26 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ “แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (ไข่เค็ม-หมูหวาน)” ประจำปี 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *