โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนได้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวของชาวบ้านชาวตำบลยางโทน