โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนได้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวของชาวบ้านชาวตำบลยางโทน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *