โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนออกฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวของชาวบ้านตำบลยางโทน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *