โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนออกฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวของชาวบ้านตำบลยางโทน ระหว่างวันที่ 9 – 19 เมษายน 2562

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *