โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ร่วมกับโรงเรียนบ้านยางโทน จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านยางโทน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนและเจ้าหน้าที่โครงการฯ เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด บริเวณตลาดบ้านยางโทน หมู่ที่ 1 ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *