โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ ปีงบประมาณ 2562 “โครงการเลี้ยงไส้เดือนดิน เพื่อทำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน”

วันที่ 15 และ 18 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ ปีงบประมาณ 2562 “โครงการเลี้ยงไส้เดือนดิน เพื่อทำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน และสวนเกษตรครับผม พอ(แล้ว)ดี ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยมี นายโยธิน ราชวงษา ฉายา “ผู้ลาออกจากงานมาปลูกป่าในพื้นที่ 1 ไร่” กลุ่มเป้าหมายจำนวน 30 คน

 

2 thoughts on “โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ ปีงบประมาณ 2562 “โครงการเลี้ยงไส้เดือนดิน เพื่อทำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน””

  1. จินตนา

    อยากให้ อบต.จัดทำโครงการฝึกอาชีพแบบนี้เรื่อยๆ เพราะจะได้เป็นแนวทางในการสร้างอาชีพ มีรายได้ของชาวบ้าน ขอบคุณนะคะ

  2. ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ อบต.ยังคงมีกิจกรรมและโครงการด้านฝึกอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ขอให้ติดตามและเป็นกำลังใจต่อไปครับ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *