โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาอาชีพการทำอาหารให้แก่ประชาชน ” หลักสูตรการทำขนมลูกชุบ และขนมเม็ดขนุน “

กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาอาชีพการทำอาหารให้แก่ประชาชน  ” หลักสูตรการทำขนมลูกชุบ และขนมเม็ดขนุน ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ระหว่างวันที่ 24 – 25 กันยายน 2566 เพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ และเป็นช่องทางเพิ่มรายได้ในครัวเรือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • วันที่ 24 สิงหาคม 2566 จัดอบรมหลักสูตรการทำขนมลูกชุบ
  • วันที่ 25 สิงหาคม 2566 จัดอบรมหลักสูตรการทำขนมเม็ดขนุน