โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนาการทำอาหารให้แก่ประชาชน “หลักสูตรการทำน้ำพริกและขนมไทย”

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนาการทำอาหารให้แก่ประชาชน “หลักสูตรการทำน้ำพริกและขนมไทย”  ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2565

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *