โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ “ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน ” ประจำปี พ.ศ. 2566

เนื่องในมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา และในโอกาสวันวิสาขบูชา ซึ่งถือว่าเป็นวันต้นไม้แห่งชาติที่เวียนมาอีกครั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน จึงดำเนินจัดกิจกรรม โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ “ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน ” ประจำปี พ.ศ. 2566 สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ วัดหนองมะกรูด โดยนายอำเภอหนองม่วง  นายสุรเดช สร้อยอุทา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *