โครงการปฏิบัติธรรมสัญจรตำบลยางโทน

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน จัดปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์ ทุกๆ วัดในตำบลยางโทน ดังนี้
วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 ปฏิบัติธรรม ณ วัดยางโทนสามัคคี
วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 ปฏิบัติธรรม ณ วัดหนองตะแบก
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 ปฏิบัติธรรม ณ วัดหนองตาแดง
วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ปฏิบัติธรรม ณ วัดบ่อเสมา
วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ปฏิบัติธรรม ณ วัดหนองมะกรูด
วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ปฏิบัติธรรม ณ วัดหนองไก่ห้าว
จึงขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรม โดยพร้อมเพรียงกัน

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *