โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในตำบลยางโทน

เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน โดยนายวรรณสักดิ์ แก่นทรัพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน เป็นประธานเปิดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในตำบลยางโทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีหมู่ 7 บ้านบ่อตาปัง และหมู่ 10 บ้านหนองมะกรูด ซึ่งเป็นหมู่บ้านนำร่องในการคัดแยกขยะ โดยความร่วมมือของผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน หมู่ 7 หมู่ 10

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *