โครงการบรรเทาภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

เมื่อช่วงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน จัดทำโครงการบรรเทาภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน เข้าร่วมอยู่เวรรักษาการณ์ตามจุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน บริเวณสี่แยกบ้านยางโทน หมู่ที่ 1 ต.ยางโทน อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *