โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน จัดโครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมีกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ณ วัดยางโทนสามัคคี เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *