แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ2564

คำสั่่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกส

Leave a Comment

Your email address will not be published.