แจกถุงยังชีพแก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนแจกถุงยังชีพแก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนตามทะเบียนรายชื่อผู้ถูกกักตัวตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางโทน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *