เปลี่ยนปั๊มน้ำบาดาลในพื้นที่

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่กองช่างออกทำการเปลี่ยนปั๊มน้ำบาดาล บริเวณ ม.4 บ้านหนองตาแดง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *