เทคนิคการล้างมือให้ห่างไกลจากไวรัสโควิด-19

วันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน มีเทคนิคการล้างมือให้ห่างไกลจากไวรัสโควิด-19 มาแนะนำให้ทราบถึงขั้นตอนและการปฏิบัติให้ห่างไกลจากการติดไวรัสโควิด-19

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *