สถานที่กักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงตำบลยางโทน

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนได้ดำเนินการจัดสถานที่เพื่อกักตัวของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงภายในตำบลยางโทน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *