ร้บแจ้งเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบ

ศูนย์รับแจ้งเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ขอเรียนแจ้งว่าหากพบเห็นการทุจริต ของพนักงาน อบต.และเจ้าหน้าที่ โปรดแจ้ง โทรศัพท์ 0-3679 5301  Email : report@yangthon.go.th หรือใส่กล่องรับความคิดเห็นของหน่วยงานบริเวณหน้าที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน หรือติดต่อโดยตรง นายวัฒนากร  กลางชาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ในวันและเวลาทำการ โทร.0-3679 5333  เรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน เรื่องร้องเรียนของท่านจะปกปิดเป็นความลับ ด้วยความขอบคุณ