ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการสร้างบ้านให้แก่เด็กยากไร้

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลพบุรี นายอำเภอหนองม่วง และหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอหนองม่วง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการสร้างบ้านให้แก่เด็กยากไร้ เด็กหญิง ธิดารัตน์ คงอยู่ ณ บ้านเลขที่ 66 หมู่ที่ 4 ต.ยางโทน อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี