ป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วยการล้าง เลี่ยง ลด

วันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน มีขั้นตอนและการปฏิบัติให้ห่างไกลจากการติดไวรัสโควิด-19 ตามรายละเอียดดังนี้ครับ

2 thoughts on “ป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วยการล้าง เลี่ยง ลด”

  1. สายใจ

    ขอบคุณ อบต.นะคะ ที่ประชาสัมพันธ์เรื่องไวรัสเรื่อยๆ อย่างน้อยเป็นการป้องกันที่ดีในระดับนึง ชาวบ้านจะได้ระมัดระวังตัวกันค่ะ

  2. อบต.ห่วงใย ประชาชนในเขตพื้นที่ เพื่อให้ระมัดระวังจากภาวะโรคติดต่อครับ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *