ประชาสัมพันธ์ ” การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน 2566 “

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอแจ้งเลื่อนการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ” ในวันที่ 8 กันยายน 2566 ออกไปก่อน ”

— หากมีกำหนดวันจ่ายเงิน กรมกิจการเด็กและเยาวชน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง —