ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2563

ภดส.3
ประกาศ ภดส.3 (31 พ.ค.63)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *