ประกาศรับสมัครนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน

ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ตั้งแต่วันที่ 1  เมษายน 2564 – วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

  หลักฐานและเอกสารในการสมัคร

  • สำเนาสูติบัตร     1 ใบ
  • สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก    1  ใบ
  • สำเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา    1 ใบ
  • นำเด็กมาแสดงตนในวันที่ยื่นใบสมัคร

สมัครเรียนและสอบถามเพิ่มเติม (ในวันและเวลาราชการ)

ได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน

****เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สามารถติดต่อได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน

หรือติดต่อ 092-2542808  ครูอ้อม

061-5360118   ครูเติ้ล

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *