ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. 2565

4.ประกาศซื้อวัสดุ ตามโครงการอบรมคณะกรรมกา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *