ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง พ.ศ 2565

1.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าวอาหรว่างพร้อมเครื่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *