ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศผลการสรรหา