ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง (จากกรมธนารักษ์) ประจำปี 2563

ประกาศบัญชีจากกรมธนารักษ์ 2563

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *