นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ลงพื้นที่แจกแพมเพิสให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน นำโดย นางสกาวรัตน์ บริบูรณ์บันเทิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ได้ลงพื้นที่แจกแพมเพิสให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ตามโครงการสปสช. ประจำปี 2566