ติดต่อ อบต.

ท่านสามารถติดต่อ อบต.ได้ตามช่องทางที่กำหนดตามรายละเอียดดังนี้
front15

ที่ตั้ง สนง.

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน 111 หมู่ 1 ต.ยางโทน อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170

โทรศัพท์และอีเมล

โทร. 0 3679 5301 (สำนักปลัด) 0 3679 5302 (กองสวัสดิการ) 0 3679 5333 (สายด่วน)
แจ้งเหตุ 065 1902 111
อีเมลล์ report@yangthon.go.th

ส่งคำแนะนำ/ข้อเสนอแนะ

วัฒนากร กลางชาติ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน

ท่านสามารถแจ้งความต้องการ ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ ในการปรับปรุงปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อบต.ยางโทน ได้ทุกเวลาครับ อบต.ยางโทน ยินดีน้อมรับคำแนะนำ และจะแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เป็นที่พึงพอใจของท่านต่อไป ด้วยความขอบคุณ