ติดต่อ อบต.

ท่านสามารถติดต่อ อบต.ได้ตามช่องทางที่กำหนดตามรายละเอียดดังนี้

front15

ที่ตั้ง สนง.

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน
111 หมู่ 1 ต.ยางโทน อ.หนองม่วง
จ.ลพบุรี
15170


Facebook


Twitter


Google-plus

โทรศัพท์,โทรสารและอีเมล

 

สายตรงถึงผู้บริหาร โทร 0 3679 5301 กด 1 (ผู้บริหารท้องถิ่น)

โทร. 0 3679 5301 (สำนักปลัด)
0 3679 5302 (กองสวัสดิการ)
0 3679 5333 (สายด่วน)

โทรสาร 0 3679 5301
แจ้งเหตุ 065 1902 111
อีเมลล์ report@yangthon.go.th

ส่งคำแนะนำ/ข้อเสนอแนะ


วัฒนากร กลางชาติ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน

ท่านสามารถแจ้งความต้องการ ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ ในการปรับปรุงปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อบต.ยางโทน ได้ทุกเวลาครับ อบต.ยางโทน ยินดีน้อมรับคำแนะนำ และจะแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เป็นที่พึงพอใจของท่านต่อไป ด้วยความขอบคุณ