ซ่อมแซมถนนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.ยางโทน ออกซ่อมแซมถนนในพื้นที่ บริเวณไร่นายอริญชย์  อ่ำบุตร ให้สามารถสัญจรได้ตามปกติ

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *