ซ่อมระบบเสียงตามสาย

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่กองช่าง ออกดำเนินการซ่อมสายลำโพงของระบบเสียงตามสาย ม.3  ตำบลยางโทน

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *