จัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 Community Isolation

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนได้ดำเนินการจัดทำศูนย์พักคอยสำหรับผู้ป่วยโควิด-19(Community Isolation) สำหรับผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลยางโทน

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *