องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน

คุยกับผู้บริหาร

อบต.ยางโทน

ผมนายวิเชียร บุตรวงษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ขอน้อมรับฟังคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ พร้อมรับฟังปัญหาจากการปฎิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่ของอบต.ยางโทน จากทุกท่านด้วยความยินดี โดยปัญหาของทุกท่านจะได้รับการตรวจสอบและแก้ไขโดยทันที ขอขอบคุณ